Khóa Học Email Marketing

Friday, June 30, 2017

Khóa Học Email Marketing
Email Marketing 
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC EMAIL MARKETING
 + Giám đốc Thiết kế & Marketing Hosana Design trực tiếp giảng dạy.
+ Cầm tay chỉ việc, thực hành tại chỗ trên Máy tính.
+ Chuyển giao công nghệ E-Marketing 

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN - SỞ HỮU
- Tài khoản Email - Gửi 50,000 Email  / 24h
- Phần mềm Gửi Email hàng loạt bằng 1 cái Click chuột. Bảo đảm vô Inbox
- Phần mềm tìm kiếm danh sách Email, số điện thoại trên các website.
- Phần mềm Lọc Email sống.
- Xây dựng nội Dung Email Marketing hiệu quả. "Không Spam"
- Xây dựng Form Liên hệ, Form nhận xét ý kiến, đánh giá sản phẩm,... để gửi Email

Liên hệ:David Vinh
0902 907 977
Design & Marketing
Hosana Design
www.hosanadesign.com

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2015. Hosana Design.